“กองทุนกีฬาชาติ” นำ “ระบบออนไลน์” แก้ปัญหาของบให้ทุกสมาคมกีฬา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (การอบรม และ Workshop การใช้งานระบบคำขอ NSDF) โดยมี นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหารกองทุนฯ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท., สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, กกท. ส่วนกลาง, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงาน กกท. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กกท. ภาค 5 ภาค เข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. นี้คำพูดจาก สล็อตวอเลท

ดร.สุปราณี กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาพร้อมจัดเวิร์กช็อปทดลองใช้งานจริงครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการทำความเข้าใจระบบ ระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา กองทุนฯ เห็นปัญหา จึงได้ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไข ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ช่วยลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ระบบคำของบประมาณ จะทำให้ทราบว่า สมาคมกีฬาต่างๆ ขออะไรได้บ้าง อัตราเท่าไหร่ และกองทุนฯ พิจารณาให้อะไรได้บ้าง ตามระเบียบกองทุนฯ ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากนั้นจะถูกนำเสนอเข้า บอร์ด กองทุน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ดร.สุปราณี กล่าวต่อว่า ระบบออนไลน์ จะช่วยทำให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า ที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน การแก้ปัญหาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของไทย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬา รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัด ให้ทำความเข้าใจตรงกัน ทั้งเรื่องวิธีการและระเบียบข้อบังคับว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากบางครั้ง สมาคมฯ อาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมกีฬา ได้ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้องคำพูดจาก เว็บสล็อต

“การสัมมนาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของการทดลองใช้ระบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนี้จะมีการจัดอบรมและทำเวิร์กช็อปกลุ่มย่อยเพิ่มอีกแน่นอน เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ จนเกิดความชำนาญ เพราะกองทุนฯ และผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องทำงานควบคู่ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE WIN” ดร.สุปราณี กล่าวทิ้งท้าย.