บขส. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 11 ตำแหน่ง 62 อัตรา ถึง 20 ก.พ. 67

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง 62 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร 34 อัตรา เริ่ม 1 ก.พ. 67

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัด 35 อัตรา ถึง 13 ก.พ. นี้

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ตามที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

5คำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่า. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง

6. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

7. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

8. นายช่าง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง

9. ช่างก่อสร้าง ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสถาปัตยกรรม ก่อสร้างโยธา ช่างสำรวจ ตามที่ ก.พ. รับรอง

10. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 จำนวน 21 อัตรา เงินเดือน 10,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

11. พนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 10,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

"9 ของไหว้ตรุษจีน" เช็กอาหารคาว-หวาน-ผลไม้มีอะไรบ้าง พร้อมความหมาย

โปรแกรมฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบ 4 ทีม พร้อมเวลาแข่งขัน

เพื่อนแฉ! "ช่างกิต" ไม่รู้ "น้องพร" มีผัว หลงหนักถึงขั้นมาหากันทุกวัน